LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

SUPER POWER CHICKEN

CHICKEN SUNSOO

CƠ SỞ 1: 18 NGÔ QUYỀN, HOÀN KIẾM – 024 3223 9333

CỞ SỞ 2: 119 HOÀNG CẦU, ĐỐNG ĐA – 098 684 3232

GIỜ MỞ CỬA: 10:00 – 14:00 | 17:00 – 22:00